Re integratie tweede spoor

Voor werknemers die omwille van uitleenlopende omstandigheden langdurig afwezig zijn, kan de terugkeer naar de initiële werkplaats onmogelijk zijn geworden. Gepaste opvang en begeleiding voor deze mensen dringt zich op om terug een waardevolle plaats in het werkveld in te nemen.

Re integratie tweede spoor voor een vlotte heropstart

Bij het inschakelen van re integratie tweede spoor wordt op verschillende vlakken intensief gewerkt om de tewerkstellingskansen te vergroten. Zo zullen de kwaliteiten, kennis en ervaring van de werknemer uitgebreid in kaart worden gebracht en zullen deze vervolgens worden getoetst aan de behoeften van de arbeidsmarkt.

Na deze twee fases is het tijd geworden om de arbeidsmarkt actief te gaan benaderen op zoek naar een passende job, dit steeds in samenspraak met de werknemer. Hierbij wordt de werknemer actief begeleid bij het aanscherpen van de sollicitatievaardigheden. Dit kan gaan over advies bij het opmaken van de sollicitatiebrief en cv, tot het voorbereiden van de effectieve gesprekken. De werknemer wordt aangeleerd wat de diverse fases van de sollicitatie zijn en wordt hier grondig op voorbereid.

Re integratie tweede spoor nazorg

Wanneer de werknemer aangenomen wordt in een nieuwe job, begint de fase van de nazorg. Door een combinatie van gesprekken met zowel de werknemer als de nieuwe werkgever kan nagegaan worden hoe de opstart verlopen is en of er eventueel nog zaken zijn waaraan gewerkt dient te worden. Pas wanneer beide partijen een goed gevoel hebben bij de samenwerking, wordt het begeleidingstraject afgesloten.