Logistieke innovaties en leiderschap in het vervoersnetwerk

In de huidige markt, waar vele bevoorradingsketens meerdere continenten omspannen, is de transport & logistiek sector van cruciaal belang om de synchronisatie en coördinatie van de wereldwijde bevoorradingsketen mogelijk te maken. Wat doen sommige leiders en hoe kunnen zij innoveren om hun concurrentievermogen te vergroten?

Ten eerste zijn de meeste bedrijven begonnen met het verbeteren van de efficiëntie van hun transport & logistiek activiteiten door de kosten te verlagen, hun activa beter te benutten en hun dienstverlening te verbeteren. Maar nu moet worden geanalyseerd hoe een wendbare logistieke operatie, structurele veranderingen kunnen worden ingevoerd in de toeleveringsketen, die een heel andere keten zou worden dan vandaag.

Als logistieke dienstverleners moeten wij hetzelfde doen: de operationele efficiëntie zodanig verbeteren dat wij onze klanten kunnen helpen hun bevoorradingsketen structureel te veranderen.

Hoe kunnen innoverende oplossingen in de vervoerssector worden toegepast?

Wij moeten een grondig inzicht hebben in onze klanten, in hun reële behoeften en in wat hen in staat stelt met succes te opereren in hun respectieve sectoren. Kennen wij onze klanten?

Door uit te zoeken wat elke klant werkelijk nodig heeft en welke waarde wij kunnen toevoegen om zijn waarde tegelijkertijd te verhogen, kunnen wij het juiste aanbod ontwikkelen.

Denk er niet alleen aan om het zo goed mogelijk te doen met wat u verkoopt, maar misschien ook om uw dienstenaanbod volledig te veranderen. Klanten kopen uw producten of huren uw diensten in omdat u ze, in ruil daarvoor, voor een bepaald einddoel kunt gebruiken.

Technologie ten dienste van transport & logistiek

De technologische vooruitgang en de globalisering kunnen van dien aard zijn dat de volgende innovaties op logistiek gebied uit een heel andere bedrijfstak komen: het kan een detailhandelaar zijn, een computerdienstenbedrijf, of zelfs een kleine onbekende organisatie in een afgelegen economie.

Daarom moeten wij alert zijn op elke vorm van innovatie, uit welke hoek die ook komt, en er gebruik van maken om onze waardeproposities te verrijken.

Ten slotte leven wij ook in een dynamische wereld. Omgevingen en technologieën veranderen zo sterk dat wat vandaag een goede oplossing is, dat op korte termijn niet meer zal zijn. Wij moeten dus het vermogen ontwikkelen om dynamisch te zijn en onze logistieke strategieën aan te passen aan de verschillende behoeften en mogelijkheden van de veranderende tijden.

Het beheer van wereldwijde toeleveringsketens vereist een nieuwe klasse van talent. We moeten controle krijgen over deze belangrijke lessen. Gezien de manier waarop innovatoren ze gebruiken om leiderschap te verwerven op hun respectieve markten, en zo een enorme waarde te genereren voor henzelf en hun klanten.