Brandveiligheid bedrijf regelen

Brandveiligheid bedrijf regelen

U moet er niet aan denken dat er brand uitbreekt op uw bedrijf. Daarom is het goed om de brandveiligheid binnen uw bedrijf eens goed onder de loep te nemen. Naast de brand zelf, kan namelijk ook de rook voor slachtoffers zorgen. Door de juiste stappen te nemen beschermt u als ondernemer of verhuurder uw werknemers en eigendommen. In dit artikel nemen we de stappen met u door.

Waar u aan moet denken

Er komt heel wat bij kijken om de brandveiligheid binnen uw bedrijf goed te regelen. Zo moet u onder andere zorgen voor:
  • Voldoende brand- en rookmelders
  • Blusmiddelen die gebruiksklaar zijn
  • Getrainde BHV’ers
  • Veilige en herkenbare vluchtroutes
  • En eventueel een rescueteam
Maar voordat het zover is, dient u eerst in kaart te brengen wat de risico’s zijn. Dat doet u door een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) te maken. Of beter nog te laten maken door een ervaren professional.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Met een RI&E worden alle risico’s met betrekking tot de brandveiligheid binnen uw bedrijf in kaart gebracht. Hierna kunnen er effectieve counter maatregelen worden genomen. Veiligheidsmaatregelen zoals het ophangen van rookmelders of sprinklers kunnen worden geplaatst en vluchtroutes kunnen in kaart worden gebracht. En kan begonnen worden aan het trainen van de bedrijfshulpverleners. Op deze manier bereidt u uw bedrijf goed voor op brand. Verandert er iets binnen uw bedrijf? Dan moet u zo snel mogelijk een nieuwe RI&E laten maken.

Brandveiligheid bedrijf verhogen met rescueteam

Toch kunnen er situaties zijn waarin het brandgevaar te groot is om uw bedrijfshulpverleners aan bloot te stellen. Het zijn namelijk geen echte brandweermannen of professionele hulpverleners. Wanneer het risico te groot is, is de kans dat ze zelf slachtoffer worden te groot. Voor die situaties kunt u ervoor zorgen dat er een rescueteam gereed staat om in te grijpen.

Dit moet u doen

Voor de beste brandveiligheid laat u een RI&E maken door een professioneel bedrijf. Hiermee gaat u vervolgens aan de slag om de brandveiligheid binnen uw bedrijf te waarborgen. Zo nodig roept u de assistentie van een rescueteam in. Lees ook onze andere artikelen, wanneer u meer wilt weten over veiligheid op het bedrijf