Coaching op het werk

Met Factor C vergroot jij de communicatie naar de omgeving

Ons hele leven draait om de juiste communicatie. Zonder deze communicatie kunnen we onze boodschap niet helder verwoorden en bestaat er een risico dat er steeds minder mensen betrokken worden bij een project. Ook binnen een organisatie is de juiste communicatie van belang. Je wilt uiteindelijk altijd aan de wensen van jouw klanten kunnen voldoen. Hiervoor is Factor C in het leven geroepen.

Coaching

Een omgevingsgerichte manier van werken gerealiseerd

Burgerparticipatie wordt steeds belangrijker om jouw organisatie draaiende te houden. Daarnaast is de omgevingswet opgesteld, waarbij alle werkzaamheden van jouw bedrijf onder een vergrootglas liggen. Met Factor C zorg jij ervoor dat je een omgevingsgerichte aanpak kunt realiseren, waarbij zowel jij zelf als jouw werknemers bij gebaat zijn. Jouw werknemers zijn immers de ambassadeurs van jouw bedrijf, waardoor er een goede samenwerking met de omgeving vereist is. Factor C zorgt ervoor dat de gehele organisatie ervan op de hoogte is hoe alle werkzaamheden op een gedegen en transparante manier overgedragen kunnen worden aan de omgeving.

Coaching op het werk

De juiste beslissingen op basis van behoeften

Om ervoor te zorgen dat dit op de juiste manier gebeurt, heeft Strigo een basiscursus opgesteld. Aan de hand van deze cursus krijgen alle medewerkers de juiste handvatten om nieuwe besluiten te nemen op de werkvloer. Hierdoor wordt voldaan aan de hoge eisen die partners en het bedrijfsleven aan de organisatie hebben gesteld en worden de burgers betrokken bij het nemen van beslissingen en het ontwikkelen van nieuwe producten. Aan de hand van meningen van de omgeving kun je jouw diensten immers goed aan laten sluiten aan de doelgroep.